THANYANAN

Critical Thinking ในการศึกษาไทย ความฝันเลือนรางที่ไม่เคยใกล้ความจริง

สิ่งที่น่าสมเพชที่สุดในระบบการศึกษาไทยคือการที่คนใหญ่คนโตพร่ำบอกว่าเด็กไทยมีปัญหาขาด critical thinking มาตลอด ที่ผ่านมาก็มีความพยายามปรับหลักสูตรและวิธีการสอนของส่วนกลาง เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น และมี critical thinking มากขึ้น

สื่อบันเทิงไทย ทำไมมันยังย่ำอยู่กับที่?

ความดีงามที่รัฐอยากให้เป็น หาใช่งานที่กลั่นกรองจากมันสมองของคนสร้างที่ต้องการให้งานของตัวเองเป็นสิ่งที่จุดประกายความคิดของคนในสังคม

มายาคติของความเป็นกลาง

เราถูกหลอกจากระบบการศึกษา จากสื่อ และค่านิยมทางสังว่า “ความเป็นกลาง” คือ “ความมีขันติธรรม” “ความมีสติไม่รีบตัดสิน” “ความคิดที่รอบคอบ ที่รอให้ทุกอย่างชัดเจนก่อนค่อยเลือกข้าง” หรือบางที ก็อวยความเป็นกลางว่าเป็นเรื่อง “คนที่เข้าใจโลก” “คนที่รู้จักวางตัวให้เหมาะสม” “คนที่มีวุฒิภาวะทางความคิด” โดยเพิกเฉยต่อความจริงอันน่าอัปลักษณ์ของความเป็นกลาง

กฎที่ไม่ได้มีไว้กด

ปัญหาเรื้อรังของสังคมไทยคือการหลับหูหลับตาเชื่อว่า คนทำตามกฎ = คนดี โดยไม่มีการตั้งคำถามต่อความจำเป็นของกฎนั้นแต่อย่างใด ซึ่งในเมื่อตั้งคำถามไม่ได้ ผู้คุมกฎก็ไม่สามารถเอากฎนั้นมาอ้างได้ว่ามันดีจริง