THANYANAN

เป็นเจ้าของธุรกิจต้องรู้! หาลูกค้าใหม่อย่างไรในยุคโควิด-19

การหาลูกค้าใหม่ คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการขยายธุรกิจ ในอดีต คนทำธุรกิจอาจใช้การเข้าร่วมงานเอ็กซ์โปออกบู๊ธแสดงสินค้า การจัดอีเวนท์แจกของต่าง ๆ เพื่อดึงกลุ่มคนใหม่ ๆ เข้ามาร่วมงาน รวมถึงการทำ CSR เพื่อเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร แต่นับตั้งแต่โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก การจัดงานแสดงสินค้า หรืองานอีเวนท์ต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องยากขึ้นมา และนี่คือ 6 วิธีที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เพื่อหาลูกค้ารายใหม่ ๆ ในยุคที่โควิด-19 ระบาดได้

Critical Thinking ในการศึกษาไทย ความฝันเลือนรางที่ไม่เคยใกล้ความจริง

สิ่งที่น่าสมเพชที่สุดในระบบการศึกษาไทยคือการที่คนใหญ่คนโตพร่ำบอกว่าเด็กไทยมีปัญหาขาด critical thinking มาตลอด ที่ผ่านมาก็มีความพยายามปรับหลักสูตรและวิธีการสอนของส่วนกลาง เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น และมี critical thinking มากขึ้น

สื่อบันเทิงไทย ทำไมมันยังย่ำอยู่กับที่?

ความดีงามที่รัฐอยากให้เป็น หาใช่งานที่กลั่นกรองจากมันสมองของคนสร้างที่ต้องการให้งานของตัวเองเป็นสิ่งที่จุดประกายความคิดของคนในสังคม

มายาคติของความเป็นกลาง

เราถูกหลอกจากระบบการศึกษา จากสื่อ และค่านิยมทางสังว่า “ความเป็นกลาง” คือ “ความมีขันติธรรม” “ความมีสติไม่รีบตัดสิน” “ความคิดที่รอบคอบ ที่รอให้ทุกอย่างชัดเจนก่อนค่อยเลือกข้าง” หรือบางที ก็อวยความเป็นกลางว่าเป็นเรื่อง “คนที่เข้าใจโลก” “คนที่รู้จักวางตัวให้เหมาะสม” “คนที่มีวุฒิภาวะทางความคิด” โดยเพิกเฉยต่อความจริงอันน่าอัปลักษณ์ของความเป็นกลาง

กฎที่ไม่ได้มีไว้กด

ปัญหาเรื้อรังของสังคมไทยคือการหลับหูหลับตาเชื่อว่า คนทำตามกฎ = คนดี โดยไม่มีการตั้งคำถามต่อความจำเป็นของกฎนั้นแต่อย่างใด ซึ่งในเมื่อตั้งคำถามไม่ได้ ผู้คุมกฎก็ไม่สามารถเอากฎนั้นมาอ้างได้ว่ามันดีจริง