THANYANAN

เศรษฐกิจจะพอเพียงได้ด้วยรัฐสวัสดิการถ้วหน้า

เท่าที่เคยไปอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมา เรามั่นใจมากๆว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะเวิร์คต่อเมื่อสังคมไทยมีรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า

จิตวิทยากับการเมือง 101

เราเคยอ่านจิตวิทยาบุคลิกภาพของ myer briggs มา (ถ้าใครนึกไม่ออกก็คือตัวอักษร 4 ตัวเช่น ENFP, ISTJ) หนึ่งในบุคลิกที่บอกว่าคนๆ นี้จะเป็นลิเบอรัลหรือคอนเซอร์เวทีฟ จะอยู่ในตัวอักษรที่ 2 ของบุคลิกภาพ นั่นก็คือ N หรือ S

ความมืดบอดในราชการ

ปัญหาที่น่ากลัวจริงๆ ของรัฐบาลไทยในการรับมือวิกฤติโควิด-19 คือเราไม่แน่ใจว่าประยุทธ์หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ ได้รับข้อมุลจริงหรือไม่ หรือเป็นข้อมูลที่ถูกคัดกรองและตัดแต่งโดยพนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อเสนอเบื้องบนให้เบื้องบนรู้สึกดีกับตัวเองว่า “ฉันทำดีแล้ว ฉันทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แล้ว ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็คือผิดที่คนอื่น”

เมื่อเราโตไปเป็นคนที่ตัวเองเคยเกลียด

เราสงสารคนที่โตมากับค่านิยมแบบเก่ามากๆ เลยนะ โดยเฉพาะคนที่เคย “มีไฟ” แต่ต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบแย่ๆ เพื่อความอยู่รอดปลอดภัย จนรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบแย่ๆ ที่ตัวเองเคยเกลียด