THANYANAN

จิตวิทยากับการเมือง 101

เราเคยอ่านจิตวิทยาบุคลิกภาพของ myer briggs มา (ถ้าใครนึกไม่ออกก็คือตัวอักษร 4 ตัวเช่น ENFP, ISTJ) หนึ่งในบุคลิกที่บอกว่าคนๆ นี้จะเป็นลิเบอรัลหรือคอนเซอร์เวทีฟ จะอยู่ในตัวอักษรที่ 2 ของบุคลิกภาพ นั่นก็คือ N หรือ S

ความมืดบอดในราชการ

ปัญหาที่น่ากลัวจริงๆ ของรัฐบาลไทยในการรับมือวิกฤติโควิด-19 คือเราไม่แน่ใจว่าประยุทธ์หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ ได้รับข้อมุลจริงหรือไม่ หรือเป็นข้อมูลที่ถูกคัดกรองและตัดแต่งโดยพนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อเสนอเบื้องบนให้เบื้องบนรู้สึกดีกับตัวเองว่า “ฉันทำดีแล้ว ฉันทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แล้ว ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็คือผิดที่คนอื่น”

เมื่อเราโตไปเป็นคนที่ตัวเองเคยเกลียด

เราสงสารคนที่โตมากับค่านิยมแบบเก่ามากๆ เลยนะ โดยเฉพาะคนที่เคย “มีไฟ” แต่ต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบแย่ๆ เพื่อความอยู่รอดปลอดภัย จนรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบแย่ๆ ที่ตัวเองเคยเกลียด

“ขวา” อย่างไรให้เถียงชนะ

ท่าทีที่น่ากลัวที่สุดของฝ่ายขวาในไทย ไม่ใช่การคลั่งเจ้า คลั่งชาติ หรือประณามพรรคฝ่ายค้าน หรือทำเป็นไม่เห็นปัญหาเชิงโครงสร้าง เพราะถ้าฝั่งขวาเสนออะไรมา ก็จะโดนฝั่งเสรีนิยมแหกได้หมด ท่าทีที่น่ากลัวคือ “นักกังขาเสรีนิยม” หรือ “นักเรียกร้องเสรีนิยมที่สมบูรณ์แบบ” ต่างหาก