เศรษฐกิจจะพอเพียงได้ด้วยรัฐสวัสดิการถ้วหน้า

Posted by

เท่าที่เคยไปอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมา เรามั่นใจมากๆว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะเวิร์คต่อเมื่อสังคมไทยมีรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า

แก่นของเศรษฐกิจพอเพียงคือ “การระเบิดจากภายใน” ที่เริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยย่อยอย่างครอบครัวตัวเองมีกิน มีใช้อย่างพอเพียงเสียก่อน แล้วค่อยๆ ขยายไปเป็นธุรกิจครอบครัว วิสาหกิจชุมชน และเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ การมีรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้เร็วขึ้น เพราะคนในระดับรากหญ้าสามารถใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกังวลถึงพรุ่งนี้มากจนเกินไป และสามารถวางแผนการเงินได้ดีขึ้น ทำให้การระเบิดจากภายในเกิดขึ้นอย่างด้วยตัวเองง่ายขึ้น

ปัญหาคือ รัฐบาลที่อ้าง “ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” กลับทำตรงกันข้าม ที่เน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบการรินแก้วแชมเปญในงานเลี้ยง (trickle down effect) ที่ช่วยเหลือคนรวยก่อน เช่น การตั้งกองทุนแสนล้านซื้อหุ้นกู้เอกชนที่ต่ออายุไม่ได้ หรือล่าสุดที่อุ้มการบินไทย ด้วยความคิดที่ว่าให้กลุ่มทุนโตอย่างมั่นคง แล้วกลุ่มทุนนั้นจะไปพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนคนอื่นด้วยการสร้างงาน โดยที่รัฐไม่ต้องทำอะไรมาก ปล่อยให้กลไกตลาดจัดการตัวเอง

No photo description available.


ซึ่งผลของวิธีคิดแบบนี้ ทำให้ที่ผ่านมา GDP ของไทยโตขึ้นจริง 4.8% แต่ในการเติบโตมันแลกมาด้วยความเหลื่อมล้ำที่มากกว่าเดิม กลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 20 มีส่วนแบ่งรายได้รวมกันเกินครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยที่สุดร้อยละ 20 แรก มีสัดส่วนของรายได้เพียงร้อยละ 3.8 ของรายได้รวม

ปัญหาของการเติบโตเศรษฐกิจแบบนี้คือการโตแต่ระดับบนๆ ซึ่งไปไม่ถึงคนทุกคน ต่างจากรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าที่ทุกคนได้รับเหมือนกัน

อ.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี เคยพูดไว้ว่า ถ้าเรามองว่าสวัสดิการมีไว้เพื่อช่วยคนจนเท่านั้น คนอื่นๆที่มีฐานะดีกว่าจะมองว่าเขาไม่มีส่วนร่วมในสวัสดิการ เลยคิดแค่ว่าให้คนจนน้อยๆ พอกันตายไปวันๆ ก็พอ แต่ถ้าเป็นรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ที่ทุกคนเข้าถึงสวัสดิการนั้นหมด ทุกคนจะร่วมกันเรียกร้องสวัสดิการที่ดีขึ้น เพราะเขามีส่วนได้ในสวัสดิการนั้นด้วย

เรามองว่าสุดท้ายสวัสดิการถ้วนหน้ามันจะนำไปสู่การขยันทำงานกันมากขึ้น (เพื่อให้ธุรกิจโตขึ้น จะได้มีเงินมาจ่ายภาษีมากขึ้น ซึ่งจะทำให้สวัสดิการดีขึ้นในท้ายที่สุด) จับจ่ายใช้สอยมากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจให้เงินไหลเวียน (เพื่อนำ vat 7% ไปพัฒนาประเทศมากขึ้น) และนั่นคือแรงกระตุ้นให้เกิดการระเบิดจากภายในที่แท้จริงตามศาสตร์พระราชา


ที่มา

https://futureforwardparty.org/11213

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s