THANYANAN

องค์กร 4.0 เมื่อมิลเลนเนียลคือผู้นำแห่งอนาคต แล้วบริษัทควรรับมืออย่างไร

การสำรวจของนิตยสาร Forbes ที่มองว่ามิลเลนเนียลเป็นกลุ่มที่ขยัน ตั้งใจและทะเยอทยานในเรื่องหน้าที่การงาน 55% ของมิลเลนเนียลต้องการให้หัวหน้าของตนเองเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีบทบาทเป็นผู้นำมากขึ้น 58% เชื่อว่าทักษะการสื่อสารคือหัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำ และ 51% คิดว่าพวกเขามีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวอยู่แล้ว

ต้องอัพทักษะอะไรหากไม่อยากถูก AI แย่งงาน

คาดการณ์กันว่า ในปี 2030 จะมีคนตกงานถึง 800 ล้านตำแหน่ง นอกจากงานด้านการผลิตหรืองานที่ต้องอาศัยการคำนวณซับซ้อนแล้ว งานด้านอื่นๆ เช่น งานออกเอกสารทางกฎหมาย งานส่งเสริมการขาย หรืองานวินิจฉัยโรค ก็อาจถูกปัญญาประดิษฐ์แย่งงานได้ง่ายๆ แล้วถ้ามนุษย์อย่างเราอยากเอาตัวรอด เราต้องทำอย่างไร?

เราจะอยู่อย่างไรในปี 2030?

จำได้ไหมว่าครั้งล่าสุดเราเช่าแผ่นดีวีดีจากร้านคือเมื่อไหร่? นี่คือตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า Digital Disruption ที่ระบบดิจิทัลทำให้วิถีชีวิตคนเปลี่ยนไป มีผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า ภายในปี 2030 โลกที่อยู่ภายใต้ Disruption จะเกิด 8 อย่างนี้ขึ้น

จิตสำนึก ไม่ใช่ยาครอบจักรวาลสำหรับการแก้ปัญหาวัยรุ่น

การปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญขนาดไหนสำหรับรัฐไทย? มีใครเคยฉุกคิดหรือเปล่าว่าการสร้างความเข้าใจ ผ่านสื่อรณรงค์ให้ความรู้อย่างเดียว ไม่ใช่ยาครอบจักรวาล