THANYANAN

“ความเชื่อ” กับ “ความกลัว”

เคยคิดไหมว่าทำไมคนยุคก่อนถึงได้ทำพิธีบูชายัญ นำอาหาร สัตว์เป็นๆ หรือแม้แต่คนด้วยกันเอง มาสังเวยชีวิตแก่เทพเจ้า ก็เพราะ “ความเชื่อ” มักมาพร้อมกับ “ความกลัว” เพราะกลัวจึงต้องมีความเชื่อไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ เหมือนเวลากลัวผี เลยต้องห้อยพระ

วิธีเอาชนะความกลัว

ความกลัวเป็นสิ่งที่เกิดกับเราทุกวินาที ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ที่ถึงแก่ชีวิต
การนั่งอยู่ในห้องเรียน แล้วอยากยกมือแสดงความเห็นแย้งกับคุณครู แต่สุดท้ายก็ไม่ทำ นั่นก็คือความกลัวโดนตัดสิน