THANYANAN

ทำไมไลฟ์โค้ชถึงเฟค

เราอาจเห็นไลฟ์โค้ชหรือโค้ชธุรกิจทำอะไรหลายๆ อย่าง ที่มันตลกมากๆคือ โค้ชเหล่านั้นทำทุกอย่างยกเว้นการ “โค้ชชิ่ง” จริงๆ