THANYANAN

รัฐบาลสิงคโปร์ขอความร่วมมือบริษัทเครื่องดื่มปรับสูตรให้ลดปริมาณน้ำตาลลง

โรคเบาหวานกลายเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อที่ร้ายแรงของโลก ปัจจุบันมีคนป่วยด้วยโรคนี้ประมาณ 415 ล้านคน ส่วนในประเทศไทยมีผู้ป่วยราว 4 ล้านคน และมีผู้เสี่ยงในการเป็นเบาหวานอยู่ประมาณ 7.7 ล้านคน ตัวเลขมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะคนทั่วไปทานน้ำตาลมากเกินความจำเป็นในแต่ละวัน นั่นทำให้การต่อสู้กับโรคเบาหวานจึงเป็นวาระแห่งชาติ