THANYANAN

ความมืดบอดในราชการ

ปัญหาที่น่ากลัวจริงๆ ของรัฐบาลไทยในการรับมือวิกฤติโควิด-19 คือเราไม่แน่ใจว่าประยุทธ์หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ ได้รับข้อมุลจริงหรือไม่ หรือเป็นข้อมูลที่ถูกคัดกรองและตัดแต่งโดยพนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อเสนอเบื้องบนให้เบื้องบนรู้สึกดีกับตัวเองว่า “ฉันทำดีแล้ว ฉันทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แล้ว ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็คือผิดที่คนอื่น”