THANYANAN

เลือกฟอนต์ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ปัง — รู้จักกับฟอนต์ 5 สไตล์ ที่สื่อความหมายแตกต่างกัน

ตัวอักษรเป็นสิ่งขาดไม่ได้เลยในงานออกแบบ สไตล์ของฟอนต์ที่ตรงกับอารมณ์ของสิ่งที่เราอยากสื่อ ยิ่งช่วยทำให้งานดีไซน์ของเราปังเข้าไปอีก โดยเฉพาะฟอนต์ภาษาอังกฤษที่ช่วยให้งานเราสื่อสารไปยังวงกว้างได้มากขึ้น แต่ฟอนต์ภาษาอังกฤษ ก็มีหลายแบบให้เลือกเสียเหลือเกิน แต่ทั้งหมดสามารถแบ่งออกมาได้เป็น 5 สไตล์ดังนี้