THANYANAN

“โลกขาดผึ้ง คนขาดใจ” กับชายผู้ผสมพันธุ์ผึ้งด้วยมือของตัวเอง

ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหา “ผึ้ง” ลดจำนวนลงอย่างน่าใจหาย การหายไปของผึ้งจะส่งผลกระทบต่อ 1 ใน 3 ของอาหารที่เราทานกันอยู่ในทุกวันนี้ เพราะผึ้งมีส่วนช่วยผสมเกสร ให้พืชราวๆ 80% บนโลกใบนี้ได้เจริญเติบโต เมื่อผึ้งหายไป อาหารที่ผลิตได้จะลดลง รวมถึงต้นทุนการผลิตอาหารจะสูงขึ้น