THANYANAN

ประเภทของความเหงา

เราต่างก็รู้ดีว่ามีคนที่กำลังเหงา อาจเป็นตัวคุณเอง คนรอบข้าง เพื่อนในโซเชียลมีเดีย มีคนมากมายประกาศตัวว่าเหงา แต่ความเหงาของคนเหล่านี้กลับไม่ได้เป็นความเหงาในแบบเดียวกัน ถึงจะรู้สึกเหงาเหมือนกัน แต่ก็อาจไม่ได้กำลังเหงาในแบบเดียวกัน