THANYANAN

Critical Thinking ในการศึกษาไทย ความฝันเลือนรางที่ไม่เคยใกล้ความจริง

สิ่งที่น่าสมเพชที่สุดในระบบการศึกษาไทยคือการที่คนใหญ่คนโตพร่ำบอกว่าเด็กไทยมีปัญหาขาด critical thinking มาตลอด ที่ผ่านมาก็มีความพยายามปรับหลักสูตรและวิธีการสอนของส่วนกลาง เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น และมี critical thinking มากขึ้น

สื่อบันเทิงไทย ทำไมมันยังย่ำอยู่กับที่?

ความดีงามที่รัฐอยากให้เป็น หาใช่งานที่กลั่นกรองจากมันสมองของคนสร้างที่ต้องการให้งานของตัวเองเป็นสิ่งที่จุดประกายความคิดของคนในสังคม

มายาคติของความเป็นกลาง

เราถูกหลอกจากระบบการศึกษา จากสื่อ และค่านิยมทางสังว่า “ความเป็นกลาง” คือ “ความมีขันติธรรม” “ความมีสติไม่รีบตัดสิน” “ความคิดที่รอบคอบ ที่รอให้ทุกอย่างชัดเจนก่อนค่อยเลือกข้าง” หรือบางที ก็อวยความเป็นกลางว่าเป็นเรื่อง “คนที่เข้าใจโลก” “คนที่รู้จักวางตัวให้เหมาะสม” “คนที่มีวุฒิภาวะทางความคิด” โดยเพิกเฉยต่อความจริงอันน่าอัปลักษณ์ของความเป็นกลาง

อำนาจนิยมทำร้ายเราอย่างไร

สิ่งหนึ่งที่แนวคิด “อำนาจนิยม” ทำร้ายสังคมไทย คือการกดหัวให้คนหงอกับผู้มีอำนาจเหนือกว่า และกร่างกับคนที่มีอำนาจเท่ากันหรือด้อยอำนาจมากกว่าแทน เพื่อชดเชยกับการที่ตัวเองโดนคนมีอำนาจเหนือกว่ากดหัว

การศึกษาฟินแลนด์ที่คนไทยมักเข้าใจผิด

หนึ่งในความเข้าใจผิดของคนไทยที่มีต่อการศึกษาของฟินแลนด์คือ ฟินแลนด์มีหลักสูตรการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งมันไม่จริงเลย ต่อให้โรงเรียนระดับท็อปของไทย เอาหลักสูตรฟินแลนด์มาใช้ เราก็ทำไม่ได้อย่างฟินแลนด์อยู่ดี เพราะหัวใจในความสำเร็จของการศึกษาฟินแลนด์มันอยู่ที่ “การเมือง” ต่างหาก