Script Writing Service Packages


โปรโมชั่นประจำเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 มีอยู่สามแพ็คเกจด้วยกันดังนี้

Standard PlusPremium
คิดคอนเซปต์มาให้ 1 แบบ ทำเอกสารนำเสนอไอเดียแบบพื้นฐานมาให้ คิดคอนเซปต์มาให้ 3 แบบ ทำเอกสารนำเสนอไอเดียแบบปานกลางมาให้

ดูตัวอย่างเอกสารที่นี่
คิดคอนเซปต์มาให้ 3 แบบ พร้อมทำเอกสาร และสื่อในการนำเสนอต่อลูกค้าเป็น proposal จัดเต็ม พร้อม reference ต่างๆ

ดูตัวอย่าง Proposal ได้ที่นี่
ปรับแก้ได้ไม่เกิน 2 ครั้งหลังจากส่งบทร่างแรก

*การแก้คำหรือสลับซีนนิดๆ หน่อยๆ สามารถทำได้ตลอดครับ ไม่นับรวมเป็นการแก้
ปรับแก้ได้ไม่เกิน 3 ครั้งหลังจากส่งบทร่างแรก

*การแก้คำหรือสลับซีนนิดๆ หน่อยๆ สามารถทำได้ตลอดครับ ไม่นับรวมเป็นการแก้
สามารถปรับแก้ไม่จำกัดจนงานเสร็จสมบูรณ์
เดินทางไปร่วมประชุมกับลูกค้าและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง เพื่อไปรับบรีฟ

จากนั้นจะส่งงานทางอีเมล และพูดคุยเรื่องการปรับแก้ทางอีเมลและโทรศัพท์เป็นหลัก
เดินทางไปร่วมประชุมกับลูกค้าได้ 3 ครั้ง เช่น ไปรับบรีฟ 1 ครั้ง / ร่วมประชุมกับลูกค้าเพื่อนำเสนองาน 1 ครั้ง / และร่วมประชุมกับลูกค้าในการปรับแก้งานอีก 1 ครั้ง

จากนั้นจะส่งงานทางอีเมล และพูดคุยเรื่องการปรับแก้ทางอีเมลและโทรศัพท์
เดินทางไปร่วมประชุมกับลูกค้าได้ 5 ครั้ง เช่น ไปรับบรีฟ 1 ครั้ง / ร่วมประชุมกับลูกค้าเพื่อนำเสนองาน 2 ครั้ง / และร่วมประชุมกับลูกค้าในการปรับแก้งานอีก 2 ครั้ง

จากนั้นจะส่งงานทางอีเมล และพูดคุยเรื่องการปรับแก้ทางอีเมลและโทรศัพท์
N/A หา reference ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำให้ หา reference ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำให้

วาดสตอรี่บอร์ดเบื้องต้น

เข้ามาช่วยงาน production และ post production (อาจมีค่าบริการเพิ่มเล็กน้อย)
5,000 บาท10,000 บาท15,000 บาท