Advertisement and Promotional Videos


ธัญญานันต์มีผลงานเขียนบทที่หลากหลาย ทั้งแบบเล่าเรื่ิองเป็นภาพยนตร์สั้น โฆษณา และพรีเซนเตชั่นประกอบคำบรรยาย ดังตัวอย่างนี้:

และสามารถดูงานเขียนบทหนังสั้นและ internet film เพิ่มเติมได้ที่นี่


HIVR Commercial

โฆษณาของ Social Network ตัวใหม่ที่เป็นชุมชนของคนสร้างสรรค์งานศิลปะ และใช้ bitcoin ในแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ภายใต้คอนเซปต์ endless inspiration


Oreo Commercial

โฆษณาโอรีโอ้ เป็นงานสตอปโมชั่นน่ารักๆ เล่าเรื่องของหมี 3 ตัวไปป่วนโลกมนุษย์


วิธีทำลายหนังสือ (Internet Film)

หนังสั้นเพื่อโปรโมตหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองที่ชื่อว่า “7 กฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จ” Internet Film ตัวนี้คิดขึ้นจากคอนเซปต์ หนังสือแนวนี้ไม่มีใครอยากอ่าน มีแต่คนอยากโยนทิ้ง เลยต่อยอดไปที่การสร้างเรื่องของคนที่อยากทำลายหนังสือที่ตนไม่ชอบ แต่พบว่านั่นไม่ใช่วิธีทำลายหนังสือที่ดีที่สุด


Tako Pid Thong Smart Mining

วิดิโอพรีเซนต์การทำเหมืองแร่ในจังหวัดราชบุรี มาพร้อมกับแนวคิด Smart Mining เหมืองแร่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนแบบ Smart City


GPF Presentation: 2018 Annual Report

วิดิโอแนะนำผลกระกอบการปี 2561 ของกองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่ทำขึ้นภายใต้แนวคิด Member-Centric หรือให้สมาชิกเป็นศูนย์กลาง ทำออกมาในรูปแบบ 2D Motion Infographic เป็นการทำงานร่วมกับฝ่ายผลิตรายการของไทยรัฐ ทีวี


<<Back