Advertisement and Promotional Videos


ธัญญานันต์มีผลงานเขียนบทที่หลากหลาย ทั้งแบบเล่าเรื่ิองเป็นภาพยนตร์สั้น โฆษณา และพรีเซนเตชั่นประกอบคำบรรยาย ดังตัวอย่างนี้:

และสามารถดูงานเขียนบทหนังสั้นและ internet film เพิ่มเติมได้ที่นี่


KSH Corporate Promotional Video

วิดิโอพรีเซนต์องค์กร K.S.H.INDUSTRY (THAILAND) บริษัทผู้ผลิตท่อส่งน้ำแรงดันสูงและท่อไฮโดรลิก (work with The Hive Video Production)

WIFI Aruba Clients Match

วิดิโอแนะนำบริษัท Universal Information Technology เล่าผ่านการอธิบายการทำงานของระบบ network ที่ทางบริษัทให้บริการ ใช้ภาพ 2D motion graphic เสริมเพื่ออธิบายสิ่งที่เข้าใจยาก (เช่นการทำงานของระบบ network) ให้เข้าใจและเห็นภาพได้ง่ายขึ้น (work with Pete Production)


Berina Puff Commercial

โฆษณแป้งพัฟของ Berina เป็นหนังสั้น ทำขึ้นในคอนเซปตฺ์ “หน้าแตกเราช่วยไม่ได้ แต่หน้าเนียนต้องเบอริน่า พัฟ” เป็นงานเขียนบทที่ทำงานร่วมกับบริษัทเสนอหน้า


HIVR Commercial

โฆษณาของ Social Network ตัวใหม่ที่เป็นชุมชนของคนสร้างสรรค์งานศิลปะ และใช้ bitcoin ในแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ภายใต้คอนเซปต์ endless inspiration


วิธีทำลายหนังสือ (Internet Film)

หนังสั้นเพื่อโปรโมตหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองที่ชื่อว่า “7 กฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จ” Internet Film ตัวนี้คิดขึ้นจากคอนเซปต์ หนังสือแนวนี้ไม่มีใครอยากอ่าน มีแต่คนอยากโยนทิ้ง เลยต่อยอดไปที่การสร้างเรื่องของคนที่อยากทำลายหนังสือที่ตนไม่ชอบ แต่พบว่านั่นไม่ใช่วิธีทำลายหนังสือที่ดีที่สุด


Tako Pid Thong Smart Mining

วิดิโอพรีเซนต์การทำเหมืองแร่ในจังหวัดราชบุรี มาพร้อมกับแนวคิด Smart Mining เหมืองแร่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนแบบ Smart City


GPF Presentation: 2018 Annual Report

วิดิโอแนะนำผลกระกอบการปี 2561 ของกองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่ทำขึ้นภายใต้แนวคิด Member-Centric หรือให้สมาชิกเป็นศูนย์กลาง ทำออกมาในรูปแบบ 2D Motion Infographic เป็นการทำงานร่วมกับฝ่ายผลิตรายการของไทยรัฐ ทีวี


<<Back