การศึกษาฟินแลนด์ที่คนไทยมักเข้าใจผิด

Posted by

หนึ่งในความเข้าใจผิดของคนไทยที่มีต่อการศึกษาของฟินแลนด์คือ ฟินแลนด์มีหลักสูตรการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งมันไม่จริงเลย ต่อให้โรงเรียนระดับท็อปของไทย เอาหลักสูตรฟินแลนด์มาใช้ เราก็ทำไม่ได้อย่างฟินแลนด์อยู่ดี เพราะหัวใจในความสำเร็จของการศึกษาฟินแลนด์มันอยู่ที่ “การเมือง” ต่างหาก

การเมืองของประเทศแถบนอร์ดิก มีความเป็นประชาธิปไตยสูงมาก เพราะมีฐานความคิดว่า “คนเท่ากัน” และ สวัสดิการรัฐคือสิทธิพื้นที่ฐานที่ทุกคนต้องได้อย่างเสมอภาค ไม่ใช่แค่การสงค์เคราะห์ให้คนยากจนเท่านั้น คนฐานะร่ำรวยหรือยากจนใช้สวัสดิการเดียวกัน นั่นทำให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในสวัสดิการนั้นๆ เลยอยากให้สวัสดิการมันออกมาดี เพราะมันมีผลต่อเขาและการที่สวัสดิการของฟินแลนด์มัน “ถ้วนหน้า” ทำให้แต่ละโรงเรียนคุณภาพไม่ต่างกันมากและค่าเทอมไม่แพง ครอบครัวที่ร่ำรวยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินแพงๆ เป็นค่าแป๊ะเจี๊ยเพื่อซื้อสังคมวัยเรียนให้กับลูก เพราะที่ฟินแลนด์ลูกชาวนากับลูกนักธุรกิจเรียนโรงเรียนเดียวกัน

เมื่อคนรวยกับคนฐานะปานกลางหรือฐานะยากจนได้เรียนโรงเรียนเดียวกัน มันทำให้คนเรียนรู้กันและกัน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม นั่นทำให้คนฟินแลนด์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าฝันไกล อีกด้วย เพราะเขาเห็นความหลากหลายของสังคมตั้งแต่เด็ก เด็กเลยเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตกว้าง

ถ้ามีโรงเรียนไทยที่ไหนจะใช้หลักสูตรฟินแลนด์ โรงเรียนนั้นก็คงคิดเงินแพงขึ้นมากๆ เพราะเป็นต้นทุนนำเข้าหลักสูตรการศึกษาจากต่างประเทศ แต่สุดท้ายต่อให้ทำแบบนั้น การศึกษาไทยก็ไม่มีวันดีขึ้น ซ้ำยังทำให้สังคมไทยเหลื่อมล้ำไปอีก เพราะค่านิยม “ไทยๆ” ที่มองว่าการศึกษาคือการลงทุน เราต้องยอมจ่ายแพงเพื่อซื้อ “คุณภาพเหนือระดับ” ให้ตัวเองเป็นเจ้าคนนายคน ซึ่งผิดหลักการของการศึกษาฟินแลนด์แบบตรงกันข้าม

และถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆ ในอนาคต โรงเรียน elite เหล่านั้นควรรู้ตัวว่า พวกเขากำลังหลอกหาเงินผู้ปกครองไทยและเอาเท้าเหยียบย่ำหัวใจของการศึกษาฟินแลนด์ด้วยตัวเอง

สรุปแล้ว เรามองว่า ถ้าอยากได้การศึกษาแบบฟินแลนด์ เราต้องเริ่มจากการมีรัฐบาลใหม่ มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เพื่อให้แนวคิด “คนเท่ากัน” และ “สวัสดิการรัฐคือสิทธิพื้นฐาน หาใช่สังคมสงเคราะห์กับคนจน” เบ่งบานในประเทศไทย แล้วการศึกษาแบบฟินแลนด์มันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s